Schimbând vieți, deschizând minți.

Obiective

Obiectivele specifice ale proiectului:

*sa dezvolte impreuna cu conducerea si partile interesate, o viziune despre inovare si implementarea inovarii in planul de politica scolii, sa creeze structuri si modele pentru inovare in scoala si sa faciliteze tranzitia scolii de la un proces de invatare-predare non-digital la unul digital;

*sa prezinte cadrelor didactice din scoala, conceptele, instrumentele si schimbarile aduse de invatarea digitala pentru a inteleage modul în care tehnologia afectează predarea si invatarea;

*sa organizeze si sa promoveze formarea personalului, prin benchmarking si in special implementarea formarii la locul de munca, integrata in situatiile reale de la clasa, promovarea formarii on-line prin intermediul platformei MOOC asigurata de UE si, de asemenea, sa organizeze diferite activitati cu partile interesate (alte scoli, intreprinderi locale, municipalitatea etc.);

*sa dezvolte o viziune si un plan de politica scolii pe internationalizare, sa gestioneze si organizeze tot felul de activitati internationale, cu sau fara parteneri din strainatate;

*sa elaboreze formate de proiecte internationale avand o calitate ridicata si sa asigure calitatea proiectelor implementate si legarea lor la curriculum, dar si comunicarea si colaborarea interculturala cu parteneri din strainatate;

*sa afle cele mai bune abordari practice si exemple de utilizare a tabletelor in educatie;

*sa dezvolte si sa integreze tehnologia folosirii tabletelor in curriculum-ul scolii si in planurile de lectie, imbunatatind calitatea predarii, dar si sa dezvolte planuri de lectie specifice;

*sa sincronizeze folosirea tabletelor si a PC-urilor pentru a crea, prezenta si angaja elevii in procesul de invatare active, dar si sa dezvolte o politica privind utilizarea tabletelor si de catre elevii cu nevoi speciale;

*sa afle despre noile abordari in clasele informatizate, despre crearea prin colaborare a documentelor si impartasirea rezultatelor aflate toate intr-un singur loc;

*sa dezvolte abilitatile de gandire creativa si critica la elevi incat sa devina tineri capabili sa rezolve probleme, tineri care invata continuu si care pot aplica noile cunostinte in diferite situatii;

*sa transforme elevii in tineri care vor proceda cu incredere si competenta in noile orizonturi ale vietii si muncii.

       Nevoia de a racorda liceul la inovatie, digitalizare si internationalizare impune dezvoltarea unei viziuni inovatoare care se va concretiza in formarea unor structuri durabile. Aceste structuri vor fi focalizate pe obiectivele mentionate dar se vor adapta la curriculum-ul scolar.
       In vederea realizarii acestor obiective se impune ca participantii sa fie implicati in managementul clasei, al scolii si sa aiba specialitati diferite, astfel incat atat domeniul stiintelor exacte cat si disciplinele umaniste sa fie acoperite, pentru ca impactul inovator sa fie cat mai mare.

@